Tchekhóvia – Contos Subvertidos

Peça: Tchekhóvia – Contos Subvertidos
Personagem: Umseteumtchenko
Direção: Lilian Luchesi e Samuka Anuragi
Teatro N.Ex.T – 2016